MENY

Realfagskurs (kun matematikk og fysikk) for ingeniørutdanning - halvårig på fulltid

Universitetet i Stavanger tilbyr realfagskurs for ingeniørutdanning. Vi har ethalvårig kurs på fulltid som går i vårsemesteret. Her finner du informasjon om hvordan du kan søke opptak.

Søking og opptak
Realfagskurs for ingeniørutdanning har lokalt opptak via søknadsweb.

Søknadsfrist er 1. desember
NB! Det går ikke an å søke etter denne fristen.

Opptak søkes via søknadsweb
Det er viktig at du fullfører hele søkeprosessen inne på søknadsweb.
Etter at du har søkt sendes det ut en søknadskvittering til oppgitt epostadresse.

Opplasting av dokumenter
Inne på søknadsweb laster du opp all relevant dokumentasjon. Vi vil gjerne at du laster opp dokumentene dine snarest mulig etter at du har søkt opptak. Siste frist for å laste opp dokumenter er ved søknadsfristes utløp.

Opptaksgrunnlag
Du må oppfylle minimum ett av kravene nedenfor:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Fullført og bestått yrkesfaglig vitnemål og alle studiekompetansefagene/påbygg.
 • Fylt minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene (matematikk, norsk, engelsk, historie, naturfag og samfunnsfag) og har minst 5 års fulltids yrkespraksis eller utdanning.
 • Fullført og bestått fagskoleutdanning etter lov om fagskoler av 2003. Utdanningen må være normert til 2 års fulltidsutdanning med 120 fagskolepoeng/studiepoeng og godkjent av Nokut.
   

Dokumenter som skal lastes opp

 • All videregående skolegang (Søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i NVB -Norsk vitnemåldatabase, trenger ikke å laste opp dette i søknadsweb)
 • Arbeidspraksis dokumentert med arbeidsattester som viser stillingsstørrelse og varighet for søkere over 23 år, for dem som skal søke med studiekompetansefag og arbeidserfaring/skole (23/5-regelen).
 • Søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag må også dokumentere norsk- og engelskkunnskaper (mer informasjon finnes i opptaksreglementet til høyre)
 • I tillegg til dokumentene som er med på å kvalifisere deg for opptak, så bør du laste opp følgende dokumentasjon hvis du har: folkehøyskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning.
   

Alle søkere MÅ søke opptak via søknadsweb (søkere uten norsk personnummer kan ikke søke via søknadsweb. Ta kontakt på opptak@uis.no)

Søkere som ikke laster opp sine søknadsdokumenter via søknadsweb innen oppgitte frister, vil ikke få søknaden behandlet.

Svar angående opptak til halvårig realfagskurs sendes på e-post senest innen 20. desember og vil også bli publisert på søknadsweb. Svarfristen vil normalt være ca. en uke etter utsending av tilbud.