MENY

StaRus-Konferansen 2015

Universitetet i Stavanger, IRIS, Rogaland A-Senter og Stavanger universitetssjukehus inviterer til sitt årlige inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet 24. og 25. april, 2014.

Verdens ledende rusforskere mener Norge har verdens mest effektive alkoholpolitikk, men er mer i tvil når det gjelder narkotikapolitikken. I alkoholpolitikken settes forbruk og folkehelse opp mot individuell valgfrihet og næringsinteresser. I narkotikapolitikken settes lite bruk av illegale rusmidler i befolkningen opp mot høye overdosetall, kriminalisering av rusmiddelavhengige og omfattende organisert narkotikakriminalitet. Så har vi verdens beste ruspolitikk? Og hvordan kan den bli bedre?

Dette er en todagerskonferanse, hvor første dag er i samarbeid med KåKå Kverulantkatedralen.

Tirsdag 24.03 på Sting kl. 19.00–21.00
I samarbeid med KåKå Kverulantkatedralen: Norge har verdens beste alkoholpolitikk – Hvorfor skal vi ødelegge den?

Innledninger fra representanter fra forskning, politikk og næring, før alle andre kverulanter slipper til.

Onsdag 25.03 på Sola strandhotell kl. 09.00–15.00
Hvordan kan vi forbedre dagens ruspolitikk?

Innlegg fra politiker-, fagperson- og brukerståsted og deretter open space der vi diskuterer temaet for årets seminar fra alle de innfallsvinkler som deltakerne selv ønsker.

Målgruppen er alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.

StaRus er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av Universitetet i Stavanger, IRIS, Rogaland A-Senter og Stavanger universitetssjukehus.

Påmelding og seminaravgift
Seminaravgift kr. 1000,-
Påmeldingsfrist: 16. mars
Påmeldingen sendes: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Logo StaRus