MENY

Global verden og «norsk» tekst? Kulturmøter i norskfaget

Vi ønsker deg velkommen til konferansen «Global verden og «norsk» tekst? Kulturmøter i norskfaget» på Universitetet i Stavanger 4.-5. juni 2015.

Konferansen foregår i Kjell Arholms hus ved Universitetet i Stavanger. Konferansen foregår i Kjell Arholms hus ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Stavanger ønsker med konferansen «Global verden og ‘norsk’ tekst? Kulturmøter i norskfaget» å fokusere på hvordan kulturmøter og kulturforhandlinger skjer innenfor dagens norskfag.

Dette gjelder skjønnlitterære tekster, læreverk/sakprosa og klasseromspraksiser: Hvordan forstås «det norske» i spenningen mellom det lokale og det globale? Hvordan behandles kulturelle forskjeller og konflikter i norskfagets tekster? Hvordan forholder norskfaget seg til «kulturarven» og «kanon»? Hvordan undervises norsk i det multikulturelle klasserommet? Finnes det felles kulturelle referanserammer – eller oppleves mangelen på disse som et problem eller en frisetting?

Konferansebidrag
Vi ønsker oss derfor konferansebidrag som diskuterer norskfaglige utfordringer i en multikulturell kontekst. Hvilke tekster kan sies å (re)presentere en ny virkelighet? Hvordan kan norsklæreren arbeide med skjønnlitterære, multimodale og sakprosatekster i klasserommet?

Send inn din tittel med abstract på inntil 300 ord til lars.r.waage@uis.no innen 15. april 2015. Totalt settes det av 45. min til hver presentasjon. Hvorav 15-20 min. er til spørsmål/diskusjon. 

Det er selvsagt mulig å delta uten paper. Se det utfyllende programmet her eller i teksten nedenfor. Pris per deltager inkl. middag er kr. 990 kroner. Påmeldingen gjøres ved å følge denne lenken. Frist for påmelding er 15. april 2015.
 

PROGRAM FOR KONFERANSEN:

Torsdag 4. juni 2015:

Kl. 10.00. Kjell Arholms hus, aud 052:
«Kulturmøter, kulturarv og medmenneskelighet. Temaer fra nyere norsk/nordisk film og litteratur» ved professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo.

Kl. 11.00: Kjell Arholms hus, aud 052:
«Norskfagets tekster i skolens komplekse språk- og kulturkontekst» ved førsteamanuensis Rita Hvistendahl, Universitetet i Oslo.

12.00: Lunch

13:00 - 16:00: Paperpresentasjoner

19.00: Middag: Bølgen og Moi

Fredag 5. juni

Kl. 09.00: Kjell Arholms hus, aud 052:
«En norsk klassiker, men lite norsk i praksis: Henrik Ibsens Et dukkehjem i tverrkulturell belysning» ved professor Frode Helland, Universitetet i Oslo.

10:00 - 12:00: Paperpresentasjoner

12:00 - 13:00: Lunch

13:00 - 16:00: Paperpresentasjoner