MENY

Fagmiljøet består av:

Leiar: 

  • Siv Oltedal  – professor ved Institutt for sosialfag ved UiS

Aktive deltakarar ved UiS/IRIS:

Eksterne deltakarar:

  • Janne Paulsen Breimo – post doc. ved UiN
  • Rolv Lyngstad – professor emiritus ved UiN
  • Anne Marie Støkken – professor ved UiA
  • Solveig Botnen Eide – førsteamanuensis ved UiA
  • Anne Halvorsen – førsteamanuensis ved UiA
  • Lars Uggerhøj – professor ved Universitetet i Aalborg
  • Lennart Nygren  – professor ved Universitetet i Umeå
  • Evelyn Khoo – docent ved Universitetet i Umeå