MENY

Fagmiljøet består av:

Leiar: 

 • – professor ved Institutt for sosialfag ved UiS

Aktive deltakarar ved UiS/IRIS:

 • Elisabeth Willumsen – professor ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Tor Claussen – professor ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Svein Tuastad – førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Anders Vassenden – førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Kjersti Ørvig – førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Ingunn T. Ellingsen – førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Elisabeth Enoksen – førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved UiS
 • Rutt Bengtsson – høgskolelektor ved UiS
 • Nina Torbjørnsen – ph.d.-stipendidat ved UiS
 • – ph.d.-stipendidat ved UiS
 • – ph.d.-stipendiat ved UiS
 • – prosjektleiar NAV-prosjekt, institutt for sosialfag ved UiS
 • – NAV-prosjekttilsett, institutt for sosialfag ved UiS
 • Hilmar Rommetvedt – professor ved IRIS
 • Gunn Vedøy – seniorforsker ved IRIS
 • Svein Ingve Nødland – seniorforskar ved IRIS

Eksterne deltakarar:

 • Janne Paulsen Breimo – post doc. ved UiN
 • Rolv Lyngstad – professor emiritus ved UiN
 • Anne Marie Støkken – professor ved UiA
 • Solveig Botnen Eide – førsteamanuensis ved UiA
 • Anne Halvorsen – førsteamanuensis ved UiA
 • Lars Uggerhøj – professor ved Universitetet i Aalborg
 • Lennart Nygren  – professor ved Universitetet i Umeå
 • Evelyn Khoo – docent ved Universitetet i Umeå