MENY

Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS)

SEROS ble etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) 1. januar 2009.

Senteret er basert på samarbeid mellom flere forskningsgrupper med parallelle undervisnings- og forskningsinteresser. I dag består senteret av forskningsgrupper fra ett institutt ved UiS og to avdelinger ved IRIS. Dette er Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS samt IRIS Samfunnsforskning og IRIS Energy.

Senterets virksomhet har sterke bånd til det tverrfaglige doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, som drives av SEROS-staben.

I tillegg til senterets satsing på forskning, er en viktig aktivitetspotifolio formidling av ideer, teorier og metoder gjennom skreddersydde undervisningsopplegg, i tillegg til en rekke masterprogrammer.