MENY

Master projects

The Professional Relations research group supervises Masters students. Here is a list of Masters dissertations emerging from our research group.

Evy-Ann Delacour Henriksen (2019)

Norwegian dissertation title: «Min fremtid er ikke ødelagt. Unge voksnes erfaringer av å få hjelp med ettervirkninger fra seksuelle overgrep i barndommen»

Supervisor: Post-doctoral Fellow Birgitta Haga Gripsrud

Merethe Bjørnstad (2019)

Norwegian dissertation title: «Å arbeide med barn og unge som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. En intervjustudie om barnvernspedagogers emosjonelle utfordringer og belastinger og om hvordan disse håndteres»

Supervisor: Post-doctoral Fellow Birgitta Haga Gripsrud

Dina Johannesen (2017)

Dissertation title: «To develop as a nurse – A qualitative study of nurses' development related to participation in reflective groups»

Norwegian dissertation title: «Å utvikle seg som sykepleier - En kvalitativ studie om sykepleieres utvikling knyttet til deltagelse i refleksjonsgrupper». Master of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger.

Supervisor: Associate Professor Margareth Kristoffersen

 

Nille Østhus (2017)

Dissertation title: «A stressful working day: To perservere in home care»

Norwegian dissertation title: «En stressende arbeidshverdag: Å holde ut i hjemmebaserte tjenester». Master of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger.

Supervisor: Associate Professor Margareth Kristoffersen

 

Susanne Jeanett Edvardsen (2016)

Dissertation title: «Graduate nurses’ experiences with moral distress»

Norwegian dissertation title: «Nyutdannede sykepleieres opplevelser og erfaringer med moralsk stress». Master of Health Science, Department of Health Studies, University of Stavanger

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

 

Anne Kristine Ådland (2015)

Dissertation title «Nurses existential experiences in relation with the dying patient and the patient’s relatives in home care»

Norwegian dissertation title: «Sykepleiernes eksistensielle erfaringer i relasjon med den døende pasient og pasientens pårørende i hjemmesykepleien». Master of Health Science, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

Publication:

Ådland, A. K., & Ramvi, E. (2016). «Døden snakker vi ikke om: Sykepleieres opplevelse av møtet med døden i hjemmesykepleien». Omsorg Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 33(1), 49-55.

 

Kathrine Pollestad (2015)

Dissertation title: «Witnessing dying patients in hospitals. A qualitative study about nurses’ experiences»

Norwegian dissertation title: «Å være vitne til døende pasienter på sykehus. En kvalitativ studie om sykepleiernes opplevelser og erfaringer» Master of Health Sciences and Mental Health Work, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

 

Merethe Hiller Bauge (2014)

Dissertation title: «In a way you're trusting them with your life»

Norwegian dissertation title: «Du legger jo livet ditt på en måte i hendene deres». Master of Health Science, Specialisation in Mental Health, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

 

Ann Margith Ur (2014)

Dissertation title: «A qualitative study of difficult situations nurses encounter in relation to caring for persons with dementia in nursing homes.»

Norwegian dissertation title: «En kvalitativ studie av hva slags vanskelige situasjoner sykepleiere opplever knyttet til pleie og omsorg av personer med demens i sykehjem». Master of Health Sciences, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Associate Professor Margareth Kristoffersen

 

Maria Berg Gulbrandsen (2014)

Dissertation title: «A meaningful life for residents in supportive housing – A qualitative study of employees working in supporting housing for people with mental illness, their thoughts and attitudes regarding work opportunities for its residents»

Norwegian dissertation title: «En meningsfull hverdag for beboere i bofellesskap. En kvalitativ studie av ansatte i bofellesskap for brukere med psykiske lidelser, deres tanker om og holdninger til sine beboeres arbeidsmuligheter» Master of Health Sciences, Specialisation in Mental Health, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

 

Thor Henrik Øvestad (2013)

Dissertation title: «Health workers’ experiences working with patients readmitted to a psychiatric inpatient unit. A qualitative study»

Norwegian dissertation title: «Helsearbeideres erfaringer fra arbeid med pasienter som reinnlegges i psykiatrisk døgnavdeling. En kvalitativ studie». Master of Health Sciences, Specialisation in Mental Health, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi

 

Lise Løvereide (2013)

Dissertation title: «A refreshing work life? A qualitative study of managers' experience of welcoming people with mental illness into work practices»

Norwegian dissertation title: «Et forfriskende arbeidsliv? En kvalitativ studie av lederes erfaring med å ta imot mennesker med psykiske lidelser I arbeidspraksis». Master of Health Sciences, Department of Health Studies, University of Stavanger.

Supervisor: Professor Ellen Ramvi