MENY

Program Forskningsdagene 2017

Alle arrangement under Forskningsdagene er gratis

ONSDAG 20. SEPTEMBER

FORSKER I FARTA
SARDINEKSPRESSEN

Reis med bussrute 4 fra Stavanger sentrum til Stavanger Øst og tilbake igjen sammen med forsker Erik Rønning Bersagel fra Norsk Hermetikkmuseum. Han forteller om hermetikkindustri og byutvikling.
Avganger kl. 10.03, kl. 11.03 og kl. 17.03, kl. 18.03 fra Stavanger sentrum, holdeplass 45.

Arrangeres i samarbeid med Kolumbus


GRØNN BRYTNINGSTID
– UIS OM OLJE, MILJØVENNLIG ENERGI OG OMSTILLING
Kl. 14.30-16.00 på Universitetsbiblioteket, UiS

Universitetet i Stavanger har i over førti år levert ingeniører til oljeindustrien. I flere tiår har vi bidratt med forskning på økt og forbedret oljeutvinning. Men akkurat som samfunnet og verden ellers står UiS foran et grønt skifte. Stadig flere fagmiljø knytter seg til miljøvennlig energi, stadig flere studenter søker seg mot fornybarindustrien. Vi har hentet inn fire fagpersoner fra UiS som vil gi oss refleksjoner på hvor UiS står i det grønne skiftet.

Innledere:
Merete Vadla Madland, direktør for Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, UiS
Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, UiS
Oluf Langhelle, professor og fagansvarlig for Master i energi, miljø og samfunn, UiS
Øystein Lund Bø, dekan ved Teknisk-Naturvitenskapelig fakultet, UiS.
Debattleder Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad.
Arrangeres i samarbeid med Kapittel 2017
 

KUNSTIG INTELLIGENS
 Kl. 19.00-20.15 på Arkeologisk museum, UiS

«Hva er kunstig intelligens-dagens teknologi og mulige fremtidsscenarier» v/ Krisztian Balog, UiS.
«Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens» v/ Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, UiB.
Arr.: Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og Tekna Fagråd Stavanger

 

TORSDAG 21. SEPTEMBER

OLJESELSKAP!
Kl. 19.00-22.00 på Norsk Oljemuseum

Opplev Norsk Oljemuseum på en ny måte. Åpent hus med korte foredrag om verdien av oljefondet, av de geologiske ressursene på sokkelen, av arbeid, av minner og mye mer, underholdning, quiz, film og fortellinger. Bølgen & Moi åpner bar inne på museet og det blir levende musikk og god stemning.

FREDAG 22. SEPTEMBER

MARTA BREEN: «F-ORDET»
Kl. 12.00-13.00 på Universitetsbiblioteket, UiS

Med humor og bilder viser Breen fram en rekke eksempler på hvordan medier og populærkultur ofte framstiller kvinner og menn på stereotypt vis. Og hvordan kan du selv yte motstand mot det kommersielle presset?Introduksjon ved Brita Strand Rangnes, UiS
Arrangeres i samarbeid med Kapittel 2017
 

LØRDAG 23. SEPTEMBER

FORSKNINGSTORGET I STAVANGER
Kl. 11.00-15.00 på Torget i Stavanger

På Forskningstorget får store og små mulighet til å utforske, lære, leke og la seg underholde av forskning.

SØNDAG 24. SEPTEMBER

MATLØYPA PÅ ULLANDHAUG

Familieaktiviteter, smaksprøver og opplevelser.

Kl. 12.00-16.00 på Jernaldergarden, Ullandhaug Økologiske Gård, Ullandhaugtårnet med Sørmarkas Venner som vertskap, Stavanger botaniske hage og Måltidets Hus.

ÅPEN ULLRIGG HOS IRIS

Bli kjent med en ekte borerigg!

Kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00: Omvisning

Programmet varer i ca. 30 minutter. Max. 25 deltakere pr. omgang.

 

MANDAG 25. SEPTEMBER

SUREAQUA OPENING SYMPOSIUM
Internasjonale og velkjente foredragsholdere vil adressere viktigheten av havmiljøet fra ulike perspektiver: mattrygghet, menneskelig velvære, havbruk behov og utfordringer.

Kl. 11.00: Michael Depledge: “Living within the ocean’s boundaries”
Kl. 11.30: Alex Obach: “Sustainability and profitability of the aquaculture industry”
Kl. 11.50: Sam Dupont: “We Are the Ocean”

Sandwichbuffet etter foredragene.
Les mer på www.sureaqua.no

Arr: SUREAQUA Nordic Centre of Excellence (koordinert av IRIS)

 

TIRSDAG 26. SEPTEMBER

BARNEUNIVERSITETET

Hvordan bygge en by?

Hvordan bygge en racerbil?

Kl. 12.15-14.00 på Universitetet i Stavanger

For påmeldte skoleklasser

 

FORSKER STANDUP

Kl. 20.00-22.00 på Kåkå/Sting Nere

Johannes Finne – VID vitenskapelige høgskole, Sandnes
«Hvordan kan jeg vite om noen liker meg da?»

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, Handelshøgskulen, Universitetet i Stavanger
«Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?»

Norhild Caroline Ekeland – Stavanger Universitetssjukehus
«Ikke lyst til å trene? Reis deg opp og tenk litt på det!»

Thor Ole Gulsrud – IRIS
«Medisin og olje; liknende utfordringer – forskjellige tilnærminger»

Anne Katrine Folkman – VID vitenskapelige høgskole, Sandnes
«Vernepleiere posisjonerer seg i helsefaglige felt»

Håkon Reiersen – Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger
 «Vikinger fra Rogaland jukset i terningspill»

Fartein Valen-Sendstad – Universitetet i Stavanger
«Herodes – gal eller genial?»

 

ONSDAG 27. SEPTEMBER

FORSKNINGENS DAG – FRA PRAKSIS TIL FORSKNING
Kl. 10.45-15.30 rom F-308 i 3. etasje i F-bygget, Stavanger Universitetssjukehus

Miljøterapi, tvang, dilemmaer og suicidalitet. Pasient- og behandlerperspektivet belyst ved forskning i klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssjukehus.
Påmelding: berit.lode.helland@sus.no
 

FORSKER STANDUP

Kl. 20.00-22.00 på Kåkå/Sting Nere

Viktoria Pozdniakova – Stavanger Universitetssjukehus
«Når størrelsen teller: hjernevolum og Parkinsons demens»

Paul Stephens – Universitetet i Stavanger

«Romfolk i Stavanger: tal, tekst og plikt»

Marianne Bore Haarr – Universitetet i Stavanger
«Oppskriften på antibiotika»

Øystein Arild – IRIS
«Permanent stenging av brønner: holder de tett?»

Morten H. Abrahamsen – BI, Campus Stavanger
«Hvem tjener på at du kjøper laks og makrell?»

Ørjan Zazzera Johansen – Garborgsenteret, Jærmuseet
«Ekskursjon (til ein daud forfattar)»

 

TORSDAG 28. SEPTEMBER

Å LEVE OG ARBEIDE MED KREFT
- FOLKEMØTE OM KREFTFORSKNING
Kl. 19.00-21.00 i Stavanger Forum, hovedinngang

Folke Hermansens Fond, SUS, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen, Sykehuset i våre hender og Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterer til et åpent møte om kreftforskning.

 

FREDAG 29. SEPTEMBER

BACHELORKANDIDATEN
Kl. 19.00-22.00 på Studentkroa Fabrikken, BI

Researchers’ Night
Bachelorstudenter fra UiS og BI presenterer sin forskning. DJ, gratis pizza og afterparty.
 

LØRDAG 30. SEPTEMBER

ULL I ROGALAND
Kl. 11.00-15.00 på Arkeologisk museum

Ullfestival på Arkeologisk museum. Spinnetreff, klipping av sau i museumshagen, salgsboder av husflidhåndverkere, omvising om tekstilutstyr i utstillingene, filmer og foredrag.
Arr. i samarbeid med Ulluka 2017

SØNDAG 1. OKTOBER

MUSEUMSSØNDAG

Gratis inngang på Arkeologisk museum, Jærmuseet, Museum Stavanger og Norsk Oljemuseum.

Se åpningstider og detaljer på de enkelte museenes hjemmesider.
www.arkeologiskmuseum.no
www.museumstavanger.no
www.norskolje.museum.no
www.jaermuseet.no