MENY

Opptakskrav til Årsstudium i utøvende musikk

Generell studiekompetanse

For Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII. 

Språkkrav i norsk

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver: 

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole 

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng 

  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. 

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole. 

Bestått opptaksprøve

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. For Årsstudium i utøvende musikk består opptaksprøvene av en utøvende prøve på hovedinstrument, samt et separat intervju. For søkere med høyere utdanning i musikk som søker Årsstudium jazz, består opptaksprøven av et videoopptak på inntil 7 minutter. 

Realkompetanse

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. 

Emnevalg

Årsstudium i utøvende musikk er et 1- årig studium bestående av 2 emner på 30 studiepoeng, hvorav det ene emnet VIM100 – Instrumentalt mellomnivå (hovedinstrument) er obligatorisk.  

Opptaksprøvene styres av din valgte emnekombinasjon. Det obligatoriske emnet kan kombineres enten med IMP100 Jazzimprovisasjon eller INF200 Kammermusikk og musikkteori - innføringsemne. Du finner mer informasjon omkring emnevalgene i studieplanen. Valg av ønsket kombinasjon gjør du i det elektroniske følgeskjemaet.

Digitale dirigentstudier og digitale skolekorpsstudier 

Digitale dirigentstudier er en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for korpsdirigenter. Våre to digitale emner i dirigering er enkeltemner på 30 studiepoeng, også underlagt Årsstudium, som gjennomføres på et helt studieår. 

For å bli tatt opp til disse enkeltemnene kreves man ikke for tradisjonelt prøvespill, men man blir i stedet bedt om å sende inn et 10-minutters langt videoopptak av seg selv mens man dirigerer et korps.  

Digitale dirigentstudier (grunnkurs) er særlig rettet mot de korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før. For å få opptak til spesialiseringsutdanningen Digitale skolekorpsstudier kreves det at emnet Digitale dirigentstudier allerede er fullført. Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier kan IKKE kombineres samme studieår. 

Det er en forutsetning at søkeren har tilgang til et korps å dirigere under studietiden.

Hvem kan søke?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak til Årsstudium i utøvende musikk via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist Årsstudium i utøvende musikk (60 sp): 15. desember 
Søknadsfrist Digitale dirigentstudier/Digitale skolekorpsstudier (30 sp): 1. mars 

Du kan søke fra 1. november.