MENY

Opptakskrav til Årsstudium i utøvende musikk

Generell studiekompetanse

For Årsstudium i utøvende musikk (60 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII. 

Språkkrav

Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider. 

Bestått opptaksprøve

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. For Årsstudium i utøvende musikk består opptaksprøvene av en utøvende prøve på hovedinstrument, samt et separat intervju.  

Realkompetanse

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. 

Hvem kan søke?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden som møter våre språkkrav, kan søke ordinært opptak til Årsstudium i utøvende musikk via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist Årsstudium i utøvende musikk (60 sp): 15. desember 
Du kan søke fra 1. november.