MENY

Opptakskrav til Master i utøvende musikk

Oppnådd bachelorgrad

For høyere grads studier som Master i utøvende musikk (120 studiepoeng), kreves det fullført lavere grads studier i utøvende musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4- årig Bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng. 

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her

Bestått opptaksprøve 

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. For Master i utøvende musikk består opptaksprøvene av en utøvende prøve på hovedinstrument, samt et separat intervju hvor planer for ønsket for masterprosjekt blir gjennomgått.  

For søkere til Master i utøvende musikk med dirigering som sitt hovedinstrument består opptaksprøvene av en hjemmeoppgave, prøvedirigering, innsending av video, et prøvespill på eget instrument samt et intervju (samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret). 

Vår Master i utøvende musikk krever et meget høyt nivå på hovedinstrument, samt høy musikkteoretisk kompetanse. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen søkernes valgte spesialområde. 

Hvem kan søke? 

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak til Master i utøvende musikk via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist: 15. desember 
Du kan søke fra 1. november