MENY

Språkkrav: norsk og engelsk – for opptak til lavere grads studier

Alle som søker opptak til lavere grads studier ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK), må dekke språkkrav i norsk og engelsk, i tillegg til generell studiekompetanse (GSK).

Språkkravet i norsk og engelsk må dekkes for opptak til: 

 • Årsstudium i utøvende musikk 

 • Bachelor i utøvende musikk 

 • Bachelor i dans 

 • Videreutdanning i utøvende musikk  (i tillegg til krav om fullført Bachelor) 

 • Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag (i tillegg til krav om fullført Bachelor) 

Språkkrav i norsk

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. 

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver: 

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole 

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng 

 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 

 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. 

 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver 

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta: 

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole 

Slik dokumenterer du norskkravet – mulige norsktester: 

Norsk fra norsk videregående skole 
Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis. 

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig 
Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest. 

Trinn 3 
Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.  

Årsstudium i norsk 
Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet. 

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox 
Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene. 

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven. 

Norskspråklig grunnskole 
Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du sende inn en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved. 

Språkkrav i engelsk

Engelsk kan dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har.  

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver: 

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig 

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den internettbaserte testen 

 • IELTS (International English Language Testing Service), academic test med 5,0 eller bedre 

 • Cambridge ESOL Examinations: 

  • First Certificate in English 

  • Certificate in Advanced English 

  • Certificate of Proficiency in English 

 • Pearson PTE Academic test med en overall score på minst 51 

 • The European language certificate - telc: 

  • telc English B2 

  • telc English B2-C1 University 

  • alle telc certificates på C1-nivå 

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du: 

 • Har fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur 

 • Har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk 

 • Har fullført en engelskspråklig mastergrad 

Slik dokumenterer du engelskkravet – mulige engelsktester: 

Engelsk fra norsk videregående skole 
Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis. 

TOEFL 
Du må dokumentere TOEFL ved å laste opp en kopi (PDF) av testbeviset ditt i søknaden din, merk den «ENG».  

IELTS 
Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres. Merk testbeviset «ENG». 

Cambridge ESOL Examinations 
Du må dokumentere Cambridge ESOL Examinations med testbevis. Du må også sende med ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen. 

Pearsons PTE Academic 
Du må gi testsenteret informasjon om at UiS, Fakultet for utøvende kunstfag som skal ha tilgang til testresultatet.  

Telc 
Du må dokumentere telc med testbevis 

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur 
Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. 

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land 
Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet. 

Engelskspråklig master 
Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på. 

NB!  

As a general requirement, all international applicants without a Norwegian ID, applying to Norwegian Higher Education must document proficiency in English on an advanced level through an international test/exam, recognized by the University of Stavanger.  
Read more about the requirements for international applicants here.