MENY

Repertoarkrav Master i utøvende musikk

Jazz | Klassisk | Dirigering 

KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet må ellers være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde. 

På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 - 30 minutter som juryen velger fra ditt foreslåtte prøvespillprogram.

Opptaksprøver avlegges i uke 10. 

Akkompagnementsnoter 

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 15. desember. 

 

DIRIGERING

Studentene på Master i dirigering vil bli eksponert for ulike ensembletyper som f.eks. korps, orkester m.m. Master i utøvende musikk er et fulltidsstudium, og målgruppen er ambisiøse dirigenter på et høyt faglig nivå.

 

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for ensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.

Intervju: hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret samt teoriprøve som omfatter analyse, gehør og partiturspill.

Prøvedirigering:
Repertoar 1. runde: D. Sjostakovitsj: 8. strykekvartett, versjon Rudolf Barshai.
Repertoar 2. runde: R. Wagner: Siegfried Idyll, kammerversjon.

Innsending av video:
Det skal i tillegg sendes inn et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar. Videoen inngår i samlet vurdering av søker.

I søknaden skal det også legges ved en skisse til masterprosjekt, og denne skissen kan bli gjenstand for deler av samtalen i forbindelse med opptaksprøvene. Masterprosjektet vil normalt gjennomføres i tredje semester i masterstudiet og skal munne ut i et konsertforedrag på til sammen 60 minutter, der studenten veksler mellom å dirigere og å foredra. Tema for masterprosjektet er i prinsippet helt valgfritt, og kan for eksempel være knyttet til et spesielt repertoar, en komponist, en epoke, en tradisjon, eller andre interessante sammenstillinger. Skissen er ikke bindende.

Opptaksprøver avlegges i uke 10.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet ditt på annet instrument, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 15. desember.