MENY

Repertoarkrav Master i utøvende musikk

Jazz | Klassisk | Dirigering 

KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON

Masterstudiet har et omfattende og allsidig repertoarkrav for hovedinstrument. Opptaksprøven baseres på at søkeren skriver et forslag på 45 minutters prøvespillprogram, hvorav minst ett verk skal ha høy vanskelighetsgrad. Programmet må bestå av ulike stilarter og genrer som er relevant for instrumentet. Programmet må ellers være representativt og bør stå i forhold til ditt ønskede fordypningsområde. 

På selve opptaksprøven må man spille ca. 25 - 30 minutter som juryen velger fra ditt foreslåtte prøvespillprogram. 

Akkompagnementsnoter 

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember. 

 

KORPSDIRIGERING

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av: 

  • Hjemmeoppgave: Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5
  • Prøvespill på eget instrument - valgfritt repertoar
  • Intervju hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill
  • Prøvedirigering:
    • Repertoar 1. runde: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2, 5 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave
    • Repertoar 2. runde: gjøres kjent ca. uke 5

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember.