MENY

Dette må du sende inn

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for Master i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 15. desember: 

  • Akkompagnementsnoter
  • Vitnemål med oppnådd GSK (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
  • Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Bachelor i utøvende musikk på minimum 180 studiepoeng, hvorav 90 av disse må være fra utøvende emner.
  • Musikalsk CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)
  • Repertoarliste for hovedinstrument på 180 min. (repertoarlisten skal vise og dokumentere at du har gjennomgått verk med spilletid på minimum 180 minutter, derunder minst 30 minutters kammermusikk/ ensemblespill)
  • Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom bachelorprogrammet gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til​​, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF!
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart.

Elektronisk følgeskjema

Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i knadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i knadsWeb, men sendes inn elektronisk.

Søknad per post

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert!
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.
Merk forsendelsen: Søknad MA - [søkernummer].