MENY

Opptakskrav til Videreutdanning i utøvende musikk

Oppnådd bachelorgrad

For studier som Videreutdanning i utøvende musikk - klassisk, jazz/improvisasjon (60 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig Bachelorprogram i utøvende musikk på minimum 180 studiepoeng. 

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her. 

Bestått opptaksprøve

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. For Videreutdanning i utøvende musikk består opptaksprøvene av en utøvende prøve på hovedinstrument, samt et separat intervju.  

For søkere med dirigering som hovedinstrument, som søker seg til emnet Ensembleledelse II, består opptaksprøvene av hjemmeoppgave, prøvedirigering, innsendt video og samtale. 
Prøvespill på annet eget instrument kreves kun dersom man velger et annet utøvende emne i kombinasjon med dirigeringsemnet.
 

Hvem kan søke?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak til Videreutdanning i utøvende musikk via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist: 15. desember
Du kan søke fra 1. november