MENY

Repertoarkrav Videreutdanning i utøvende musikk

Jazz | Klassisk | Dirigering 

KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON

Det er ikke gitt føringer på valg av repertoar/ program for Videreutdanning, men det kreves et prøvespillprogram på ca. 30 - 45 minutters lengde, der nivået forventes å være tilnærmet som på prøvespill for Master. Ett av verkene skal ha høy vanskelighetsgrad. For jazz/ improvisasjonssøkere er det viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart. 

Lengde på prøvespillprogram: ca. 30 - 45 minutter. 
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 20 - 30 minutter fra ditt foreslåtte program. 

Opptaksprøver avlegges i uke 10.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 15. desember 

 

ENSEMBLELEDELSE KORPS (NIVÅ 2)

Dette er et 30 sp kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og for søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering. 
Videreutdanningsstudiet gjennomføres som et on-campus studium. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved fakultetet i undervisningsukene.

Ensembleledelse 2 kombineres med annet 30 studiepoengs emne i for eksempel hovedinstrument, kammermusikk osv. for å danne et heltidsstudium på 60 studiepoeng. Dersom du ønsker å kombinere Ensembleledelse II med annet utøvende hovedinstrument må det sendes inn prøvespillprogram og akkompagnementsnoter til prøvespill for dette.

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av:

Hjemmeoppgave:
Instrumentering for ensemble av et tilsendt klaver-verk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetnings-spesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5.

Prøvedirigering:
Repertoar 1. runde: D. Sjostakovitsj: 8. strykekvartett, versjon Rudolf Barshai.
Repertoar 2. runde: R. Wagner: Siegfried Idyll, kammerversjon.

Intervju: hvor det inngår en samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret samt teoriprøve som omfatter analyse, gehør og partiturspill.

Innsending av video:
Det skal i tillegg sendes inn et videoopptak på inntil 5 minutter som viser søker i aksjon som dirigent, filmet forfra. Innholdet i videoen er valgfritt med tanke på besetning og repertoar. Videoen inngår i samlet vurdering av søker. 

Opptaksprøver avlegges i uke 10.