MENY

Alt om opptaksprøvene

For å motta invitasjon til opptaksprøvene, må du ha sendt inn 

  • Søknad i SøknadsWeb 

  • Elektronisk følgeskjema  

  • Obligatoriske dokumenter 

Dersom du i tillegg oppfyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til utøvende opptaksprøver i musikk. 

Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske og teoretiske prøver i henhold til studieprogrammet du søker. 

Alle søkere som inviteres til prøvespill i musikk vil i slutten av januar få tilsendt invitasjon til prøvene via egen e-post. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg. 

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er prøvetidspunktet ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve. 

Fakultetet publiserer viktige nyheter og aktuell informasjon vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert. 

Gjennomføring av opptaksprøvene

Opptaksprøven består av 

  • Obligatorisk orienteringsmøte 

  • Hovedinstrumentprøve 

  • Intervju, dersom du blir funnet kvalifisert etter hovedinstrumentprøven 

Opptaksprøvene til utøvende musikkstudier avholdes i uke 10. Hvilke dager de ulike instrument skal prøvespille i uke 10 publiseres under i uke 3/4. 

Obligatorisk orienteringsmøte

Hver dag i opptaksuken vil det bli holdt to orienteringsmøter. Du møter til det orienteringsmøtet du blir invitert til. Møtet er obligatorisk for alle søkere til musikkstudier. Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av ditt orienteringsmøte.

De ulike prøvene

Utøvende musikksøkere til Campus Bjergsted gjennomfører KUN 1 runde på hovedinstrument, samt et påfølgende intervju. Unntak gjelder for slagverk (2 runder), samt for instrumentgruper med stort antall søkere. I tillegg kommer et intervju for kvalifiserte søkere.

NB! ALLE PRØVER til studier i utøvende musikk AVLEGGES PÅ EN OG SAMME DAG! 
Noen utøvende prøver vil starte sent, så sett av hele dagen. Dersom du vil søke to forskjellige studieretninger (jazz og klassisk), må du prøvespille to ganger, sannsynligvis på ulike dager. 

Hovedinstrument

 

Eksakt tidspunkt for prøvene vil bli annonsert via Time Edit (UKs timeplansystem) på skjemer i hovedbygget, rett etter gjennomført orienteringsmøte. På oppslagene vil du finne oversikt over spilletider, romnummer, akkompagnatører osv. 
Husk å møte opp i god tid før prøven din!  

Fakultetet benytter mange rom i ulike bygg under prøveuken. En liten gjennomgang om hvor de ulike bygg og rom er vil bli gitt på orienteringsmøtet. 
Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets 1. etasje. Alle øvingsrom og prøverom vil være tydelig merket.  

Opptaksprøven på hovedinstrument baseres på søkerens innsendte prøvespillprogram. Prøvespillprogrammets lengde varierer alt etter hvilket studie man søker opptak til, og det samme gjør lengden på selve prøvespillet. Prøven varer 10-30 minutter, alt etter hvor mye juryen ønsker å høre fra ditt innsendte prøvespillprogram. Se krav til repertoar og programlengde under Repertoarkrav.

Søkere som etter hovedinstrumentprøven blir funnet kvalifisert vil gå videre til et separat intervju samme dag. Hvilke søkere som blir funnet kvalifisert på sitt hovedinstrument annonseres fortløpende etter at kommisjonen har avsluttet sin vurdering, og vil bli formidlet via e-post. Tid for intervju vil komme opp på infoskjermen ved administrasjonen. Finner du ikke ditt navn på infoskjermen har du dessverre ikke blitt kvalifisert etter din hovedinstrumentprøve, og du går dermed ikke videre til intervju. 

Intervju

I intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Det er satt av cirka 10-15 minutter til selve intervjuet. 

Resultat etter opptaksprøvene legges direkte i SøknadsWeb. 
Hver søker med avlagt utøvende prøve vil også motta e-post fra opptaksansvarlig med flere detaljer omkring tilbud/avslag/venteliste. 
Les mer under Kunngjøring av resultat etter prøver. 

Vi ønsker alle våre søkere velkommen til Stavanger, og lykke til på prøvene!