MENY

Opptakskrav til Postgraduate Diploma

Oppnådd mastergrad

For studier som Postgraduate Diploma i utøvende musikk (60sp), kreves det fullført master i utøvende musikk.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til videreutdanninger, master- og PDM. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her

Bestått opptaksprøve 

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. For Postgraduate Diploma i utøvende musikk består opptaksprøvene av en utøvende prøve på hovedinstrument, samt et separat intervju hvor planer for ønsket PDM- prosjekt blir gjennomgått.  

For søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk med dirigering som sitt hovedinstrument består opptaksprøvene av en hjemmeoppgave, prøvedirigering, innsending av video, samt et intervju (samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret).

Vårt høyest tilbudte studium; Postgraduate Diploma i utøvende musikk krever et meget høyt nivå på hovedinstrument. Studiet henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske kompetanse. I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), men med et forbehold om at det ved fakultetet finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen søkernes valgte spesialområde. 

Hvem kan søke? 

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak til PDM i utøvende musikk via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist: 15. desember
Du kan søke fra 1. november