MENY

Repertoarkrav for PDM i utøvende musikk

Jazz | Klassisk | Dirigering 

KLASSISK og JAZZ/IMPROVISASJON

Det er ikke gitt føringer på valg av repertoar/ program for Postgraduate Diploma, men det kreves et prøvespillprogram på ca. 30 - 45 minutters lengde, der nivået forventes å være meget høyt. Krav om fullført master. Prøvespillprogrammet må inneholde ulike stiler og sjangre som er relevant for ditt hovedinstrument, og være representativt i forhold til ditt valg av fordypningsprosjekt/PDM prosjekt. For jazz/ improvisasjonssøkere er det viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart. 

Lengde på prøvespillprogram: ca. 30 - 45 minutter. 
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 20 - 30 minutter fra ditt foreslåtte program. 

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember 

DIRIGERING 

Den dirigentfaglige delen av opptaksprøvene består av: 

Hjemmeoppgave: 
Instrumentering. Mer informasjon kommer i slutten av januar.
Prøvespill på eget instrument:
Valgfritt repertoar, med mulighet for akkompagnement.
Intervju:
Samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill.
Prøvedirigering:
Du vil motta partitur og annen prøveinformasjon på e-post minst tre uker i forkant av prøvedagen.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 31. desember