MENY

Dette må du sende inn

For å kunne bli innkalt til utøvende opptaksprøve for PDM i utøvende musikk kreves det at følgende er sendt inn lastet opp i SøknadsWeb innen 15. desember: 

  • Akkompagnementsnoter
  • Elektronisk følgeskjema (lenke mottar du i bekreftelse fra SøknadsWeb på e-post)
  • Vitnemål med oppnådd GSK (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
  • Karakterutskrift og vitnemål med oppnådd Master i utøvende musikk
  • Musikalsk CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver)
  • Kort beskrivelse av PDM-prosjekt (føres inn i følgeskjema)
  • Eventuelle attester (ikke obligatorisk)

Dersom masterprogrammet gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb. 

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF! 
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Elektronisk følgeskjema

Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i knadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i knadsWeb, men sendes inn elektronisk. 

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert! 
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger. 
Merk forsendelsen: Søknad PDM - [søkernummer].