MENY

Alt om opptaksprøvene

For å motta invitasjon til opptaksprøvene, må du ha sendt inn 

  • Søknad i SøknadsWeb 

  • Elektronisk følgeskjema  

  • Obligatoriske dokumenter 

Dersom du i tillegg oppfyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til utøvende opptaksprøver i musikk. 

Søkere må da dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter på praktiske og teoretiske prøver i henhold til studieprogrammet du søker. 

Alle søkere som inviteres til prøvespill i musikk vil i slutten av januar få tilsendt invitasjon til prøvene via egen e-post. Husk å bekrefte at du stiller på opptaksprøven ved å svare på invitasjonen som sendes deg. 

Dersom du skulle være indisponert på prøvedagen(e) du blir invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. I utgangspunktet er prøvetidspunktet ikke mulig å endre, men leverer du søknad med legeattest på at du evt. ikke kan stille til oppgitt prøvetidspunkt vil du kunne bli innkalt til ny og utsatt prøve. 

Fakultetet publiserer i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til alle tilbud er publisert, viktige nyheter og aktuell informasjon vedrørende søknad og opptak på nettsiden vår. 

Viktig!

Dersom fakultetet ikke mottar alle søknadsdokumenter fra deg som søker via SøknadsWeb, vil du ikke bli invitert til utøvende opptaksprøver. Søkere som ikke har lastet opp alle etterspurte søknadsdokument og fylt inn elektronisk følgeskjema regnes ikke som reelle søkere til Fakultet for utøvende kunstfag. 

Kvitterings e-post for mottatte søknadsdokument

Etter fristen for opplasting av søknadsdokumenter vil du motta en e-post fra Fakultet for utøvende kunstfag som bekreftelse på at dine dokumenter og søknad er mottatt og gjennomgått av oss. Dersom du ikke har mottatt kvitterings e-post fra oss innen utgangen av uke 4 MÅ du ta kontakt med oss på musikk-dans@uis.no for å sjekke at din søknad har blitt registrert av SøknadsWeb. 

 

Gjennomføring av opptaksprøvene

Opptaksprøven består av 

  • Obligatorisk orienteringsmøte 

  • Hovedinstrumentprøve 

  • Intervju, dersom du blir funnet kvalifisert etter hovedinstrumentprøven 

Opptaksprøvene til utøvende musikkstudier avholdes i uke 10. Hvilke dager de ulike instrument skal prøvespille i uke 10 publiseres under Aktuelt for søkere til Fakultet for utøvende kunstfag i uke 3/4. 

Obligatorisk orienteringsmøte

Hver morgen i opptaksuken vil det bli holdt et orienteringsmøte. Du møter på orienteringsmøtet den dagen dine opptaksprøver skal gjennomføres. Møtet er obligatorisk for alle søkere til musikkstudier. Her blir det fremmøteregistrering ved opprop, og du får viktig informasjon for prøvedagen. 
   

De ulike prøvene

Utøvende musikksøkere til Campus Bjergsted gjennomfører KUN 1 runde på hovedinstrument, samt et påfølgende intervju. 

NB! ALLE PRØVER til studier i utøvende musikk AVLEGGES PÅ EN OG SAMME DAG! 
Noen utøvende prøver vil starte sent, så sett av hele dagen. 

Hovedinstrument

Eksakt tidspunkt for prøvene vil bli annonsert tidlig på selve prøvedagen ved oppslag på skjemer i hovedbygget, rett etter gjennomført orienteringsmøte. På oppslagene vil du finne oversikt over spilletider, romnummer, akkompagnatører osv. 
Husk å møte opp i god tid før prøven din! 

Fakultetet benytter mange rom i ulike bygg under prøveuken. En liten gjennomgang om hvor de ulike bygg og rom er vil bli gitt på orienteringsmøtet. 
Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets 1. etasje. Alle øvingsrom og prøverom vil være tydelig merket.  

Opptaksprøven på hovedinstrument baseres på søkerens innsendte prøvespillprogram. Prøvespillprogrammets lengde varierer alt etter hvilket studie man søker opptak til, og det samme gjør lengden på selve prøvespillet. Prøven varer 10-30 minutter, alt etter hvor mye juryen ønsker å høre fra ditt innsendte prøvespillprogram. Se krav til repertoar og programlengde under Repertoarkrav [lenke til Repertoarkrav-artikkel]. 

Søkere som etter hovedinstrumentprøven blir funnet kvalifisert vil gå videre til et separat intervju samme ettermiddag/kveld. Hvilke søkere som blir funnet kvalifisert på sitt hovedinstrument annonseres fortløpende etter at kommisjonen har avsluttet sin vurdering, og vil bli formidlet via e-post. Tid for intervju vil komme opp på infoskjermen ved administrasjonen. Finner du ikke ditt navn på listen har du dessverre ikke blitt kvalifisert etter din hovedinstrumentprøve, og du går dermed ikke videre til intervju. 

Intervju

I intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Master-søkere får også anledning til å snakke om sitt ønskede fordypningsområde. Det er satt av cirka 10-15 minutter til selve intervjuet. 

Resultat etter opptaksprøvene legges direkte i SøknadsWeb. 
Hver søker med avlagt utøvende prøve vil også motta e-post fra opptaksansvarlig med flere detaljer omkring tilbud/avslag/venteliste. 
Les mer under Kunngjøring av resultat etter prøver. 

Vi ønsker alle våre søkere velkommen til Stavanger, og lykke til på prøvene!