MENY

Utvekslingsmuligheter

Tallinn Hall Square (foto: Ilya Orehov) Tallinn Hall Square (foto: Ilya Orehov)

Utvekslingssemester

  • Bachelor i musikk: 6. semester (vårsemester i 3. klasse)
  • Bachelor i dans: 5. semester (høstsemester i 3. klasse)
  • Masterstudenter: 3. semester (høstsemester i 2. klasse)
  • Videreutdanning: hele året, eller deler av året. 

Opplegg for utvekslingen

Fakultet for utøvende kunstfag gir deg som student en unik mulighet til å ta en del av dine studier ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Det er mulig å søke om utveksling dersom du er tatt opp til Bachelor, Videreutdanning eller Master og reiser via våre samarbeidsavtaler. Søknadene behandles av internasjonal koordinator på fakultetet. Se våre nettsider om utveksling for mer informasjon. 

Faglig anbefalte læresteder 

I lenkene nedenfor kan du finne oversikt over de institusjonene vi har en gjeldende samarbeidsavtale med. Andre institusjoner kan også være aktuelle for utveksling. 

MUSIKK | DANS 

Aktuelle nettverk 

Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt medlem i ECA og Nordplusmusic. Våre aktiviteter er også svært godt forankret i europeiske samarbeidsprosesser gjennom Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), som involverer 280 medlemsinstitusjoner. 

Vi bruker hovedsaklig stipendordninger fra ERASMUS+programmet ved studentmobilitet.