MENY

Opptakskrav til Bachelor i dans

Generell studiekompetanse 

For lavere grads studier som Bachelor i samtidsdans (180 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII. 

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet.  

Språkkrav 

Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider. . 

 

Bestått opptaksprøve 

De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. Søkere til Bachelor i samtidsdans dokumentere sine kunstneriske kvalifikasjoner og ferdigheter gjennom opptaksprøver.  

På opptaksprøven må kandidatene vise gode ferdigheter i moderne dans og i klassisk ballett, samt vise gode utviklingsmuligheter med tanke på det dansekunstneriske. Kandidater som går videre til 2. runde skal også presentere et forberedt arbeid av 2-3 minutters varighet. Arbeidet skal presentere søkeren som utøver og vektlegger også evnen til å være skapende. Søkeren vil gjennom intervju få anledning til å redegjøre for sin målsetting og motivasjon for studiet.  

Søkerne skal i sin innleverte søknad skrive et motivasjonsbrev hvor den enkelte skal begrunne hvorfor en søker denne utdanningen i dans. Motivasjonsbrevet vil bli vektlagt i vurdering av egnethet til studiet og vil danne grunnlaget for intervjusituasjonen.  

Hvem kan søke? 

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, som møter våre språkkrav, kan søke ordinært opptak til Bachelor i dans via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist: 15. desember

Du kan søke fra 1. november.