MENY

Kunngjøring av resultat

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb så snart som mulig etter endt opptaksmøte, mandag i uken etter opptaksprøvene. 

Alle søkere som har avlagt utøvende prøver vil også motta svar på søknad på e-post fra saksbehandler, så snart som mulig etter at resultatene foreligger. E-posten inneholder mer informasjon vedrørende utfallet på din søknad. Vedtaksbrev blir også sendt som vedlegg i e-post fra SøknadsWeb. 

Det gis ikke informasjon om resultat etter opptaksprøver via telefon. Dersom du har spørsmål om ditt tilbud/avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til musikk-dans@uis.no.

Alle andre henvendelser vedrørende søknad og opptak gjøres via musikk-dans@uis.no, eller på dagtid mellom 08.00 og 15.00 via telefon 51 83 40 00. 

Hvordan svarer du?

Tilbud uten betingelser: Du takker ja eller nei til studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb. 
Tilbud med betingelser: Du takker ja eller nei til tilbud ved å sende mail til musikk-dans@uis.no. 
Svarfristen er 1. mai. 

Det vises til fakultetets opptaksreglement punkt 5.4 
Hvis en søker ikke tar imot studieplass eller bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt tidsfrist, vil plassen bli tilbudt annen godkjent søker/ sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Dekan avgjør hvilke søkere på ventelisten eller blant sekundærsøkerne som får tilbud om ledige plasser. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere. 

Resultatkoder i SøknadsWeb

TILBUD UTSENDT 
Dersom du får et ordinært tilbud om opptak til et studieprogram hvor alle opptakskrav er innfridd vil det stå TILBUD UTSENDT i SøknadsWeb. 

BETINGET OPPTAK 
Dersom det står at du har fått et BETINGET OPPTAK har du fått tilbud om studieplass, men ett eller flere opptakskrav mangler fortsatt. Det kan for eksempel være at du enda ikke har oppnådd generell studiekompetanse (GSK), eller at du har strøket på teori eller gehør prøven. Betingelsen for opptak vil være nøye forklart i vedtaksbrev/e-post. 

For de av søkerne som avslutter Bachelorgraden våren i opptaksåret, vil tilbudet være betinget med forbehold om fullført og bestått innen 1. juli. Attestert kopi av vitnemål må da sendes til fakultetet senest innen den tid, dersom ikke vitnemålet blir lagt inn i norsk vitnemålsdatabase (NVB). 

VENTELISTE 
Noen får tilbud om å stå på VENTELISTE. Ventelisten gjennomgås i forbindelse med mulige sekundæropptak i mai. 

AVSLAG 
Dersom det står AVSLAG på søkt studie i SøknadsWeb har du dessverre fått avslag på søknaden. Fakultetet har mange kvalifiserte søkere, hvor noen blir rangert høyere enn andre. Alle kvalifiserte søkere kan dessverre ikke tilbys studieplass eller ventelisteplass. 

Sekundære opptaksprøver

Fakultetet kan arrangere nye opptaksprøver i dans dersom behovet viser seg etter at primæropptaket er gjennomført.