MENY

Kunngjøring av resultat

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb så snart som mulig etter siste opptaksprøvedag, etter endt vedtaksmøte. 

Alle søkere som har avlagt utøvende prøver vil også motta svar på søknad på e-post fra saksbehandler, så snart som mulig etter at resultatene foreligger. E-posten inneholder mer informasjon vedrørende utfallet på din søknad. Vedtaksbrev blir også sendt som vedlegg i e-post fra SøknadsWeb. 

Det gis ikke informasjon om resultat etter opptaksprøver via telefon. Dersom du har spørsmål om ditt tilbud/avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til musikk-dans@uis.no.

Hvordan svarer du?

Du takker ja eller nei til studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb. 
Svarfristen er 20. mars. 

Sekundære opptaksprøver

Fakultetet kan arrangere nye opptaksprøver i dans dersom behovet viser seg etter at primæropptaket er gjennomført.