MENY

Repertoarkrav Årsstudium i utøvende musikk

JAZZ/IMPROVISASJON

Til hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) forberedes det fire musikkstykker. Det er viktig at musikken inneholder strekk av improvisasjon, og at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper innen valgte stilart. Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du framfører musikk som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå. Musikkstykkene må lett kunne innstuderes av prøvespillkompet som UK stiller til disposisjon. 

Eksempler på prøvespill for jazz/ improvisasjon: 
SWING: Stella by Starlight (Young), Anthropology (Parker/Gillespie), All Blues (Davis), All The Things You Are (Kern). 
LATIN: St. Thomas (Rollins), Spain (Corea), 500 Miles High (Corea), Falling Grace (Swallow). 
BALLADE: Body and Soul (Green), My Funny Valentine (Rodgers/ Hart), Blue in Green (Davis/Evans), Like Someone In Love (Van Heusen). 
(Dette er kun et forslag, du er selvsagt fri til å finne det repertoar som passer best til din utøverprofil.) 

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutter. 
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 10 - 15 minutter fra ditt foreslåtte program.

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 15. desember. 

______________________ 

KLASSISK

På hovedinstrumentprøven (kun 1 runde) fremføres både selvvalgt og obligatoriske verk. Repertoarkrav for hovedinstrument til Årsstudium klassisk er likt som repertoarkravene for Bachelorstudiet, men med et noe lavere utøvende nivåkrav. 

Repertoarkrav til Bachelor klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning). Du finner mer også informasjon om klassisk repertoarkrav på nettsiden til Utdanning.no 

Lengde på prøvespillprogram: ca. 20 - 30 minutter. 
På selve prøvespillet vil kommisjonen velge ut ca. 10-15 minutter fra ditt foreslåtte program. 

Akkompagnementsnoter

For at du skal være garantert akkompagnement fra Fakultet for utøvende kunstfag under prøvespillet, må akkompagnementnotene være lastet opp i SøknadsWeb innen den 15. desember. 

Denne listen er utferdiget av Fagråd for utøvende musikkutdanning (FUM). Oppdatert 17.02.2017. 

Treblåseinstrument 

Fløyte  

 • Bach: Largo e dolce fra Sonate i H-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur 

 • En hurtig sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur 

 • Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo 

 • Et nyere verk for solo fløyte, komponert etter 1950 

 • Et selvvalgt verk 

 Blokkfløyte (tilbys ikke ved UK) 

 • Sonate eller suite fra perioden 1700-1750 for altblokkfløyte og generalbass (f.eks. G.F. Händel, G.Ph. Telemann, B. Marcello) 

 • Ricercare/diminusjonsverk/variasjonsverk fra perioden 1550-1660 forsopranblokkfløyte eller G-altblokkfløyte. Solo eller med akkompagnement. (f.eks. J.v.Eyck, G.Bassano, A.Virgiliano, D.Ortiz) 

 • Selvvalgt soloverk komponert etter 1950 

  

Obo 

 • Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats. 

 • Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller Vivaldi: Konsert i a-moll, 1. og 2. sats. 

 • Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid. 

 • Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14. 

 
Klarinett 

 • Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino 

 • N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43,eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. 

 • Et selvvalgt verk. 

Fagott 

 • En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i d-moll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.) 

 • To etyder av middels vanskelighetsgrad. 

 • Et selvvalgt verk. 

Saksofon 

 • Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto, fra begynnelsen til tall 22 eller Bernhard Heiden: Sonata für Altsaxophon und Klavier, 1. sats (Schott). 

 • En middels vanskelig etyde (Ferling e.l.). 

 • Et selvvalgt verk 

 

Messingblåseinstrument 

Horn 

 • Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495. 

 • En sats fra et romantisk verk. 

 • Et selvvalgt verk. 

 • Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering. 

Trompet 

 • Francis Thomé: Fantasie 

 • Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2

 • Et selvvalgt soloverk

​Alt. 2 (gjelder kun for UK Bjergsted)

 • Hummel: Konsert i Ess-dur 1.sats (fra begynnelsen til takt 205)
 • Fra P. - F. Clodomir: 70 Little Studies op. 158 (IMC 1389) etude nr. 63, 64, 65 eller 66
 • Et selvvalgt soloverk

 

Kornett 

 • P Code: Zelda 

 •  Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats 

 • Et selvvalgt verk 

Trombone 

 • Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88. 

 • Ett av følgende verker 
  - J.E. Galliard: Sonate nr 5 
  - L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7 
  - C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144 
  - N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver). 

 • Et selvvalgt verk. 

 • Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#) 

Basstrombone 

 • Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement). 

 • Ett av følgende verker: 
  - McCarty: Sonata, eller 
  - E. Bozza: Allegro et Finale, eller 
  - W. Hartley: Sonata Breve, eller 
  - G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver). 

 • Et selvvalgt verk. 

Eufonium  

 • Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats. 

 • To kontrasterende satser fra en barokksonate. 

 • Et selvvalgt verk eller en etyde. 

 • Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B. 

Tuba 

 • Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister). 

 • En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies. 

 • Et selvvalgt verk. 

 

Strykeinstrument 

Fiolin 

 • En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer 

 • Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn) 

 • En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid 

 • En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode) 

 • Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.) 

Bratsj 

 • En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller -suiter 

 • Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz) 

 • En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid 

 • En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer) 

 • Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur-og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.) 

 
Cello 

 • En sats fra en av Bachs solosuiter 

 • Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini) 

 • En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid 

 • En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti) 

  

Kontrabass 

 • Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats 

 • Obligatorisk verk : C. D. v Dittersdorf: Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats 

 • Et selvvalgt verk 

 

Andre instrumenter og vokal 

Klaver 

 • Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier. 

 • En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2). 

 • Et romantisk eller impresjonistisk verk. 

 • Et selvvalgt verk. 

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat. 

  

Cembalo 

 • Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825. 

 • Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti. 

 • Et selvvalgt verk. 

Orgel 

 • D. Buxtehude:Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157 

 • Et verk fra barokken med spilletid på 5 - 10 minutter 

 • Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5-10 min. 

 • En forberedt firstemmig koral med pedal 

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver. 

  

Gitar (tilbys ikke ved UK) 

 • To etyder fra F. Sor op. 6 eller 29, eller M. Carcassi op 60. 

 • En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach. 

 • En etyde eller et preludium (nr. 2, 4 eller 5) av H. Villa-Lobos 

 • Ett eller flere selvvalgte verker på minimum ca. 10 min. 

Programmet må inneholde musikk av ulik karakter, både langsomme og hurtige stykker, og de selvvalgte verkene må ha en vanskelighetsgrad som minst tilsvarer de nevnte eksemplene på obligatoriske stykker. 

  

Harpe (tilbys ikke ved UK) 

 • Et fransk impresjonistisk verk 

 • En etyde av Dizi eller Bochsa

 • Et selvvalgt verk komponert etter 1960 

 • Et verk fra barokken 

Akkordeon (tilbys ikke ved UK)  

 • Obligatorisk verk: En sonate av D. Scarlatti, eller J.S.Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier 

 • Et selvvalgt originalskrevet verk med vanskelighetsgrad minst som T. Lundquist: Sonatina Piccola 

 • Ett eller flere selvvalgte verk 

Slagverk 

 • Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. 

 • Programmet skal inneholde: 
  - et stykke for lilletromme 
  - et stykke for pauker 
  - et stykke for melodisk slagverk 
  - ev. et stykke for multioppsett. 

 • Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca 4 uker før opptaksprøven.

Sang 

 • En sang fra barokken 

 • En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode 

 • To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950. 

 • En opera- eller oratoriearie 

 • En sang uten akkompagnement 

 • Opplesning av et selvvalgt dikt 

 • Selvvalgt stykke på klaver 

Til første runde av opptaksprøvene framføres 2 sanger: En fra punkt 3 og en fra punkt 4. Markér på følgeskjemaet hvilke to sanger som framføres i 1. runde.
NB! Fakultet for utøvende kunstfag gjennomfører kun én runde for opptak til sang. Dersom mange søkere blir det 2 runder.