MENY

Opptakskrav til Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Oppnådd bachelorgrad

For opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (60 studiepoeng), kreves det fortrinnsvis et fullført 3- eller 4- årig bachelorprogram i musikk, mediaproduksjon eller annet relevant fagfelt. Studenter med fullført Master er velkomne til å søke. 

Søkerne må i tillegg dokumentere deres musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid, helst av nyere dato. 

Studiet har en internasjonal profil, med et begrenset antall kvalifiserte deltakere.

Språkkrav

All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper. Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til master- og videreutdanningstudier. Mangler du engelsk, kan du lese mer om hvordan du kan dekke engelskkravet her.

Søknad på grunnlag av praktisk erfaring 

Søkere med praktisk utdanning og mye erfaring fra fagfeltet, som kan sidestilles med et fullført Bachelor program kan bli tatt opp på studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere 2 år med høyere utdanning og relatert erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikk- ferdigheter. 

Hvem kan søke?

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden, kan søke ordinært opptak til Musikkproduksjon og opptaksteknikk via norsk SøknadsWeb. 
Studiet er også åpent for internasjonale søkere. 

Søknadsfrist

1. mars for norske og nordiske søkere (Kan søkes fra 1. november)
1. januar for internasjonale søkere uten norsk personnummer (Kan søkes fra 1. november)