MENY

Dette må du sende inn

Følgende må være sendt inn lastet opp i SøknadsWeb: 

  • Vitnemål (og karakterutskrift) med oppnådd GSK
  • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd Bachelorgrad (dersom ditt vitnemål ligger i NVB, Norsk Vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste det opp i weben)
  • Relevant CV (oversikt over egen erfaring og praksis som utøver i fagfeltet, inkluder utøvende musikkferdigheter)
  • Lenker til eksempler med egne arbeid legges inn i det elektroniske følgeskjemaet. Arbeidene bør være av nyere dato.
  • Eventuelle attester (ikke obligatorisk) 

Dersom bachelor eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren i opptaksåret, må bekreftelse fra studiested samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb. 

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF! 
Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke scann inn kopier). Det kan bli iverksatt kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Elektronisk følgeskjema

Alle søkere må fylle ut et elektronisk følgeskjema. Lenke til skjema får du i kvitterings e-posten etter at søknaden din er registrert i knadsWeb. Følgeskjema lastes ikke opp i knadsWeb, men sendes inn elektronisk. 

Ordinær post

Dersom du velger å sende enkelte søknadsdokument via ordinær postgang må du sende kopier. Originaler blir ikke returnert! 
Adresse: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger. 
Merk forsendelsen: Søknad MPO - [søkernummer].