MENY

Doktorgradsutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet

Doktorgradsutvalget handler på fullmakt fra og gir råd til dekanen, som har det administrative og faglige ansvaret for fakultetets PhD-studie i helse og medisin.

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder: 
Henriette Thune, prodekan for forskning

Avdeling for omsorg og etikk:
Bodil Furnes, professor
Margareth Kristoffersen, førsteamanuensis
vara: Kirsten Lode, førsteamanuensis

Avdeling for kvalitet og helseteknologi:
Siri Wiig, professor
Stephen Sollid, førsteamanuensis
vara: Kristin H. Urstad, førsteamanuensis

Avdeling for folkehelse:
Kolbjørn Brønnick, professor
Torgeir Gilje Lid, professor
vara: Ingvild Margreta Morken, førsteamanuensis II, UiS

Stavanger universitetssjukehus:
Inger Økland, førsteamanuensis II, UiS

Ph.d.-kandidat tilknyttet fakultetet:
Jorunn Nærland Skjærpe (observatør)