MENY

MNT-seminar 2019

MNT-seminaret 2019 arrangeres 7. og 8. mai ved Universitetet i Stavanger.

Dronefoto av campus Ullandhaug

Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar (MNT-seminar) er en møteplass for studieadministrativt ansatte ved norske universiteter og høgskoler knyttet til matematikk, naturfag og teknologi. Seminaret tar opp problemstillinger relevant for den studieadministrative hverdagen. Seminaret er et initiativ fra UHR-MNT Utdanning. 

Årets seminar var lagt til UiS.

Programmet startet 7. mai og ble avsluttet 8. mai

Seminaret handlet om karriere, studieveiledning og framtidens studieadministrator.

Presentasjoner fra seminaret:

Demonstrasjon av de mest relevante tabeller og statistikker i Tableau v/Ingrid S. Andersen, UiA

«Robotisering og andre digitaliseringsinitiativ i studieadministrativt arbeid» v/Nina Fox, UiB

«Digital studentekspedisjon ved Universitetet i Stavanger» v/Øyvind Standnes, prosjektleder, Ingrid Stokkeland og Stine Thu Johannessen, UiS

Presentasjon av Skolelaboratoriet i realfag v/Inge Christ, leder av skolelaboratoriet ved UiS

«Nyutdannede i tekniske og naturvitenskapelige fag – hvordan er situasjonen på arbeidsmarkedet?» v/Liv Anne Støren, NIFU

Orientering om bruken av EpN (Emneplanlegging på Nett) for studieprogram- og emnerevisjon ved Universitetet i Stavanger v/Tor Erga og Sara Mauland

Studiekvalitet - læringsmiljø: «Den elektroniske ingeniørstigen» v/ Lars Lundheim, NTNU

Praksis i ingeniørutdanningen? v/Mette Mo Jakobsen, UHR

 

Her er programmet fra årets seminar