MENY

Prehospital Critical Care master - hva kan du bli?

Målgruppen er helsepersonell, for eksempel leger eller sykepleiere, som ønsker å øke sin kompetanse i prehospitale tjenester. Du kan jobbe i ambulansetjenesten eller på legevakt. Ellers kan du ha internasjonal tjeneste i Forsvarets sanitet i hovedsak reel operativ tjeneste, eller jobbe i frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp eller Røde kors.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Kilde: CP

Publisert 12.11.2019