MENY

Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

  • Avdelinga husar både miljøa innanfor samfunsøkonomi og i finans.  Fagmiljøet forskar på alt frå spillteori, nytte av tidleg innsats i barnehage og skule til investeringar, nasjonalbudsjett, aksjemarknaden, miljøøkonomi og olje- og energiøkonomi. Den breidda som fagmiljøet har inneber at dei òg er innvolvert i undervisninga på dei fleste studieprogrammen ved HHUiS. Fagmiljøet er òg ettertrakta som foredragshaldarar og som deltakarar i forskingsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt

  • Tilsette ved Avdeling for samfunnsøkonomi og finans