MENY

Forskergruppe

Leder: Professor Alexandre Dessingué

Førsteamanuensis  Benedikt Jager

Førsteamanuensis  David-Alexandre Wagner 

Førsteamanuensis  Hans-Erik Bugge

Førsteamanuensis  Ingrid Nielsen

Førsteamanuensis  Jon Skarpeid

Førsteamanuensis  Ketil Knutsen

Førsteamanuensis  Silje Normand

Førsteamanuensis  Tyson Retz

Førsteamanuensis  Cato Wittusen

Ph.d.-stipendiat  Tor Thorvaldsen

Postdoktor Linn Normand

Professor Grete Lillehammer

Professor Ketil Fred Hansen

 

Eksterne deltakere

Dr. Arthur Chapman, University College London 

Dr. Kate Moles, Cardiff University

Professor Barbara Törnquist-Plewa, Lunds universitet

Professor Claudia Lenz, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Professor Helge Jordheim, Universitet i Oslo

Professor Kenneth Nordgren, Karlstads univsersitet

Professor Kjetil Jakobsen, Nord Universitet

Professor Mario Carretero, University of Madrid & FLASCO 

Professor Paula Hamilton, University of Technology Sydney

Professor Stefan Berger, Ruhr University Bochum