MENY

Sikre distribuerte systemer

Prosjektet Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems retter seg mot viktige forskningsutfordringer rundt påliteligheten av IKT-infrastrukturer og -systemer.

Illustrasjonsfoto av et datasenter med ledninger og blinkende lys Sikre datasystemer er avgjørende. (Foto: Taylor Vick på Unsplash)

Sikkerhet er en viktig egenskap som gjør at systemer og nettverk kan bevare konfidensialitet, integritet og tilgang til informasjon i situasjoner som involverer ondsinnede angrep.

Ved å samarbeide med partnere som har en unik kompetanse innenfor sosio-tekniske systemer vil man kunne jobbe med å forebygge menneskelige feil, overdreven belastning og feil i implementering og design på en mer helhetlig måte.

Mangler kunnskap

Ifølge forskere ved UiS er det stor mangel på kunnskap om hvordan man bygger sikre og pålitelige IKT-systemer, noe som er urovekkende med tanke på hvor viktige slike systemer er for en bærekraftig utvikling av samfunnet vårt.

IKT-sikkerhetsbrudd og feil av vitale funksjoner som vannforsyning, strømforsyning, helsetjenester, kryptovalutaer, banktjenester, kommunikasjonstjenester og transporttjenester er dagligdagse hendelser. I tillegg står bedrifter og nasjonalstater overfor en trussel om store angrep utført via Internett.

Partnerne

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere, blant annet: Cornell og University of Maryland, University of California, Irvine, Berkeley Lab, McGill, Canada og Universidade Federal da Bahia, Brasil.

Kontaktperson for prosjektet er professor Hein Meling ved Institutt for data- og elektroteknologi.

Dette er ett av to INTPART-prosjekter som ble tildelt UiS i 2018.