MENY

Smart tetthet i en smart by

UiS-forskere skal undersøke hvordan teknologi kan brukes ved fortetting av befolkningen i byene.

Illustrasjonsfoto av byplanleggere som studerer et kart.

Prosjektet dreier seg om hvordan nye teknologier som sensornettverk, sporing og beslutningsprosess algoritmer, sanntids kommunikasjonssystemer og stordataanalyser kan bidra til å balansere de positive og negative aspektene av urban intensivering for å oppnå en optimal urban tetthet i et smart, lavutslipps-samfunn.

  • Hvordan kan ny teknologi bidra til å intensivere urban arealbruk ved å overvinne tradisjonelle fallgruver som for eksempel overbelastning og forurensning?
  • Hvordan kan grønt intensiveres i tettere byområder ved hjelp av ny teknologi?
  • Hvordan bruke store datamengder for å bestemme den optimale tettheten i de nordiske byene?

Prosjektet Smart tetthet i en smart by skal utføres av en doktorgradsstipendiat, under veiledning av førsteamanuensene Fabio Hernandez Palacio og Ari Tarigan. Begge arbeider ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP).