MENY

Hvordan søke opptak - opptakskrav

Hvordan søke opptak?

  • Registrer søknaden i SøknadsWeb. (SøknadsWeb åpner 1. november og stenger 1. mars). 
  • Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema + video innen søknadsfristen. (du mottar lenke til skjema i kvitteringsepost fra SøknadsWeb). 
  • NB! Husk å sjekke spam-/søppelmappen i ditt e-postprogram dersom du ikke mottar kvittering eller oppfølgingsmail.  
  • Last opp etterspurte dokumenter i SøknadsWeb innen søknadsfristen. 
  • Du mottar kvitteringsepost fra saksbehandler når søknaden din er behandlet.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse 
For opptak til DigJazz (30 studiepoeng), kreves det oppnådd generell studiekompetanse (GSK). GSK innebærer normalt bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, VKI og VKII. 

Realkompetanse
Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt/ ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. 

Språkkrav 
Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider. 

Bestått opptaksprøve 
De særskilte opptaksprøvene til det enkelte studium må også være bestått for å få tilbud om opptak. Søkere til DigJazz kreves ikke for ordinært prøvespill. Søkerne blir i stedet bedt om å levere et videoopptak. 

Merk!
Søkere til DigJazz med fullført Bachelor i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad. 
Søkere til DigJazz med generell studiekompetanse må levere et 5-10 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar.

Video og motivasjon lastes opp i følgeskjemaet!


Hvem kan søke? 

Alle søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden som møter våre språkkrav, kan søke ordinært opptak til DigJazz via SøknadsWeb. 

Søknadsfrist DigJazz (30 sp): 1. mars 
Du kan søke fra 1. november.