MENY

Kunngjøring av resultat

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb så snart som mulig etter endt opptaksmøte med dekan. 

Alle søkere som har sendt inn alle obligatoriske søknadsdokumenter vil motta svar på søknad på e-post fra saksbehandler, så snart som mulig etter at resultatene foreligger. E-posten inneholder mer informasjon vedrørende utfallet på din søknad. Vedtaksbrev blir også sendt som vedlegg i e-post fra SøknadsWeb. 

Det gis ikke informasjon om resultat på søknad via telefon. Dersom du har spørsmål om ditt tilbud/avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til musikk-dans@uis.no 


Hvordan svarer du? 

Du takker ja eller nei til studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb. Svarfristen finner du i brevet.