Obligatoriske emner
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3 År 1 / Semester 1
Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk, og som skal studere i Norge. Emnet er det andre i et videregående kurs i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn og bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra HNO220 (B1). Studiet krever fulltidsinnsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Bestått eksamen fra HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge (trinn 3 / B2-nivå). HNO230 tilbys som et emne om høsten og inngår om våren som del 2 av årsstudiet.
Målet med dette emnet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kultur både reseptivt og produktivt med god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.
Les mer om Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 3
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Unni Puntervold Pereira
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 4 År 1 / Semester 2
Emnet HNO240 er på høyere nivå og for studenter som har avlagt eksamen på trinn 3 (HNO220/HNO230) eller for andre som har tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig (F.eks. Norskprøven for voksne innvandrere (B2) eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) (B2)). Ved kursets slutt skal studentene ha nådd nivå C1 ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk. Anbefalt karakter fra trinn 3 er minimum karakteren C.
Les mer om Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 4
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Unni Puntervold Pereira

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.