MENY

Nyansatt stipendiat ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling.

Nyansatt stipendiat ved UiS

Det kan være vanskelig å orientere seg i all informasjonen og alle rutiner når du er ny ved UiS. Vi håper vi kan hjelpe deg på vei her. Nyttig informasjon til deg som ansatt ved UiS er tilgjengelig på vårt intranett under Ansattforhold. Gjør deg kjent med informasjon her når du har mottatt påloggingsinformasjon. 

For tilgang til UiS-nettet, filområder og programmer trenger du en IT-brukerkonto og en FEIDE-bruker.

Dersom du er månedslønnet  blir det automatisk opprettet IT-konto ut fra registrering i lønns- og personalsystemet. Du får da tilsendt epost til din private epostadresse med informasjon om hvordan brukerkontoen aktiveres så snart du er registrert i vårt lønns- og personalsystem. Brukernavn er ditt ansattnummer 29xxxxx. Etter aktivering av IT-konto får du tilsendt en epost med informasjon om din IT-bruker og annen nyttig informasjon, blant annet om FEIDE. Det er en funksjon for "glemt passord", eller endre passordet via https://konto.uis.no

Ansattkort utstedes ved Studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus mellom kl 09:00 og 15:00. Husk å ta med gyldig legitimasjon og informasjon om ansattnummer. Dette fremgår av epost om aktivering av IT-konto.

Mer utfyllende informasjon til deg som nyansatt stipendiat ved UiS finner du her: Ny ved UIS

Profesjonaliserer mottak av stipendiater

UiS har opprettet EURAXESS-kontor for å hjelpe stipendiater som kommer fra utlandet. Det skal få stipendiatene raskere i gang med arbeidet, gjøre terskelen for å flytte til Stavanger lavere og oppholdet så bra som mulig.

Internasjonal strategi

For å bedre håndtere den økte tilstrømmingen fra utlandet, har universitetet samlet fakultetets HR-avdelinger til en sentral serviceavdeling og opprettet et EURAXESS-team i det nye HR-senteret. De skal følge opp de utenlandske ansatte spesielt og sørge for at de får informasjonen og hjelpen de trenger for å komme på plass – praktisk, materielt og sosialt.

EURAXESS-teamet skal samordne og se til at hver enkelt utenlandsk ansatt tas imot og følges opp gjennom hele oppholdet. De hjelper også universitetets egne stipendiater som skal reise utenlands.

Stipendiaten skal få informasjon og settes i kontakt med dem som hjelper med visum og personnummer.

Førstelinje: Instituttleder og veileder

Det er fremdeles instituttlederen som har ansvar for å ta imot stipendiater fra utlandet, har dialogen med dem i det daglige og ser til at de blir godt integrert. I tillegg er veileder involvert. Nå vil stipendiaten dessuten ha telefonnummer til EURAXESS-teamet, som han eller hun kan kontakte om instituttleder og veileder ikke er tilgjengelig. 

Kurs og turer

Oppholdet i Stavanger starter med en felles "Area Orientation Day" i regi av det lokale handelskammeret. Der får stipendiatene praktisk informasjon om hvordan det er å bo i Norge, om kultur, historie, transportmuligheter, kombinert med en omvisning i byen.

Kurset er lagt opp i små grupper, sånn at de som deltar kan bli kjent med hverandre og stille spørsmål. Deltagerne blir da medlem i Næringsforeningen og fortsetter å få informasjon og invitasjoner til ulike kurs og turer.

EURAXESS-teamet:

  • Legger vekt på å gi informasjon på forhånd, spesielt til de unge stipendiatene. Få dem til å føle seg trygge på at det går bra å komme og jobbe her
  • Gir hjelp og veiledning når de kommer
  • Er tilgjengelige under hele oppholdet. Stipendiatene har telefonnummer til EURAXESS-teamet som de kan kontakte i tillegg til sine foresatte; instituttleder eller veileder.

Har du spørsmål, ta kontakt:

EMC - Euraxess Mobility Centre UiS: emc@uis.no

Rådgiver Kathrine Lima Molde kathrine.molde@uis.no

Senior HR-rådgiver Kjetil Kiil Halvorsen kjetil.k.halvorsen@uis.no