MENY

Senter for Organelleforskning

Ved Senter for Organelleforskning (CORE) ønsker vi å øke forståelsen for organellenes funksjon i celler.

Senter for Organelleforskning

For å oppnå dette skaper CORE et banebrytende, ambisiøst og dynamisk forskningsmiljø som tiltrekker seg noen av de beste forskerne og samarbeidspartnerne fra hele verden.

Organisering av CORE

CORE ledes av Prof. Lutz Andreas Eichacker. Senteret består av seks forskningsgrupper som er ledet av:

CORE har mer enn 15 ansatte doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Et av målene våre er å utdanne neste generasjons unge forskere.

Partnere og samarbeid

CORE representerer et konsortium bestående av Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus og Norwegian Research Centre (NORCE).

Norsk senter for bevegelsessykdommer ved Stavanger universitetssykehus, ledet av professor Guido Alves, er tilknyttet CORE og har en aktiv forskningsgruppe som jobber ved universitetet. For mer informasjon om NKBs grunnleggende og translasjonsforskningsaktiviteter se deres hjemmeside, eller ta kontakt med Jodi Maple-Grødem.