MENY

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn - utgår studieåret 2020/2021

02.06.2020: Dette emnet blir ikke tilbudt høsten 2020/våren 2021. Videreutdanningen Andrespråkspedagogikk er et nett- og samlingsbasert tilbud rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring.

to elever jobber på nettbrett

02.06.2020:
Dette emnet blir ikke tilbudt høsten 2020/våren 2021.

Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år med 15 studiepoeng per semester. I hvert semester er det to samlinger à tre dager. 

Utvikler kompetanse

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, muntlig og skriftlig.