MENY

Forskningsnotater

Kunnskapssenter for utdanning vil bidra til at flere kan lese og bruke ny forskning av høy kvalitet. Vi publiserer derfor en rekke forskningsnotater innen mange ulike fagfelt som er av relevans for utdanningssektoren.

bildet viser bibliotekshyller med bøker. Solen skinner inn mot kamera og lyser opp hele rommet.
 • Kan forkorting av sommerferie forhindre eller redusere tap av faglige kunnskaper og ferdigheter?

  Læringstap over sommerferien kan sette elever faglig tilbake. For noen kan læringstapet tilsvare så mye som tre måneder. Denne artikkelen ser på hvordan forkorting av sommerferie påvirker læringstap i matematikk og lesing blant elever i grunnskole og i videregående skole. Les artikkelen her

 • Gestikulering som støtte for forståelse

  Muntlig, verbal kommunikasjon er vanlig i opplæringssituasjoner, og gestikulasjon er gjerne en del av slike kommunikasjonssituasjoner. Kan gestikulasjoner hjelpe den som skal lære noe til å forstå det som blir sagt? Denne artikkelen, som er basert på en metaanalyse, undersøker nettopp dette. Les artikkelen her

 • Kognitive gevinster av å lære programmering i skolen

  Læreplan for skolen (2020) har programmering som en tverrfaglig aktivitet forankret i matematikkfaget. Utvikler elevene kognitive ferdigheter som er nyttige i andre fagormråder gjennom å ha programmering på timeplanen? Artikkelen er spesielt opptatt av overføringsverdien av å lære programmering. Les artikkelen her

 • Lærerutdanningene og profesjonsforberedelse av fremtidige lærere

  Hva er sammenhengen mellom lærerutdanningers innhold og organisering på den ene siden, og lærerstudenters egen opplevelse av forberedthet til å gå inn i yrket på den andre? Artikkelen er opptatt av denne relasjonen, samt observert kvalitet av undervisningen nyutdannede lærere leverer og hvor lenge de blir i jobben. Artikkelen baserer seg på en metasyntese av 118 metaanalyser og 12 kartleggingsundersøkelser av forskjellige amerikanske lærerutdanninger og av amerikanske læreres utførelse av yrket. Les artikkelen her