MENY

Forskningsnotater

Kunnskapssenter for utdanning vil bidra til at flere kan lese og bruke ny forskning av høy kvalitet. Vi publiserer derfor en rekke forskningsnotater innen mange ulike fagfelt som er av relevans for utdanningssektoren.

bildet viser bibliotekshyller med bøker. Solen skinner inn mot kamera og lyser opp hele rommet.
 • elev, mor og lærer i samtale

  Sammenhenger mellom foreldres engasjement og barns skoletilpasning

  Foreldre er en viktig ressurs for barns sosiale, emosjonelle og faglige skoletilpasning. Hvordan påvirkes barnas skoletilpasning av foreldres involvering? Les artikkelen her.

 • Kan forkorting av sommerferie forhindre eller redusere tap av faglige kunnskaper og ferdigheter?

  Læringstap over sommerferien kan sette elever faglig tilbake. For noen kan læringstapet tilsvare så mye som tre måneder. Kan forkorting av sommerferien forhindre eller redusere læringstap? Les artikkelen her

 • gestikulerende lærer som snakker

  Gestikulering som støtte for forståelse

  Muntlig, verbal kommunikasjon er vanlig i opplæringssituasjoner, og gestikulasjon er gjerne en del av slike kommunikasjonssituasjoner. Kan gestikulasjoner hjelpe den som skal lære noe til å forstå det som blir sagt? Les artikkelen her

 • Kognitive gevinster av å lære programmering i skolen

  Utvikler elevene kognitive ferdigheter som er nyttige i andre fagområder gjennom å ha programmering på timeplanen? Les artikkelen her

 • lærer og elev smiler mot hverandre i en high five

  Lærerutdanningene og profesjonsforberedelse av fremtidige lærere

  Hva er sammenhengen mellom lærerutdanningers innhold og organisering på den ene siden, og lærerstudenters egen opplevelse av forberedthet til å gå inn i yrket på den andre?  Les artikkelen her