MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger videre på BAM312J, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • utøve sang eller annet instrument enn hovedinstrumentet for å supplere ens utøverkompetanse for en fremtidig yrkessituasjon

Kunnskaper
  • kjenne godt til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument.

Ferdigheter
  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad

Innhold

Emnet regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing).
Støtteinstrument II kan inneholde flere valgmuligheter, som spesialisering i partiturspill, bruksklaver, rotasjonsinstrument og ensembleledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende musikk - Jazz/ improvisasjon1/115 minutterBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Deltakelse på seminarer i begge semestre.
  • Semesterprøver

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Merete Bru Frantzen

Arbeidsformer

Individual/gruppeundervisning og seminar/interpretasjon i grupper over begge semestre. Egenøving, akkompagnement/samspill.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

Litteratur

Studenten skal i løpet av studietiden ha innarbeidet et repertoar av et omfang og med en vanskelighetsgrad som er tilpasset den enkelte students nivå og forutsetninger.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019