MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Jobbe selvstendig og sammen i ensemble med ulike improvisatoriske tilnærmingsmåter.

Kunnskaper
  • Bli kjent med eget gehør i forhold til improvisatoriske utfordringer.

Ferdigheter
  • Improvisere grunnleggende musikkdramaturgiske forløp på hovedinstrument.
  • Vise evne til interaksjon i improvisert samspill

Innhold

Undervisningen fokuserer på improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende prøve1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er 15 minutters avsluttende konsert med fremføring i ensemblet som inneholder improvisasjoner og samspillsrepertoar fra kurset.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Det vises til UKs krav til fremmøte.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus, Anne Siri Norland
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig
Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid, arbeid i ensemble, samt seminarer og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. Det forventes deltakelse på konserter og offentlige opptredener.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.02.2020