MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Inspirere ensemblet til kreative prosesser og bidra konstruktivt til utvikling av musikalske idéer.

Kunnskaper
  • Ha kunnskaper om funksjonelle komposisjonsteknikker for mindre ensembler
  • Ha kunnskaper om ulike innstuderingsteknikker

Ferdigheter
  • Lede en ensembleøvelse og lære ensemblet komposisjoner ved hjelp av gehøret (lytte-, klappe-, synge-, spille-metodikk).
  • Komponere musikk for mindre ensembler
  • Benytte ulike improvisasjonsteknikker i ensemblet

Innhold

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere dette i ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Faget skal ha en stor grad av muntlig tilnærming og bygge på en lytte-, klappe-, synge-, spille-metodisk grunntanke. Refleksjoner rundt ulike innstuderingsteknikker og praktiske øvelser basert på studentenes komposisjoner er en sentral del av faget. Hver student komponerer en låt og leder ensemblet i innstuderingen.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende prøve1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen er 15-45 minutter med fremføring i ensemblet som inneholder musikk komponert av kursdeltakerne. Alle kursdeltakerne fremfører en egen komposisjon som de har innstudert i ensemblet. Eksamenslengde avhenger av antall deltakere. Det beregnes 5 minutter pr. kandidat.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Gruppetimer med samspill. Veiledning i forhold til låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet. Det vises til UKs krav til fremmøte. De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en spilleliste/konsertprogram/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Faglærer
Stein Inge Brækhus

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Pensum velges av faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019