MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I-III fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Kunne aktivt benytte gehøret som utøvende musiker på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM223.

Kunnskaper
  • Bruke gehøret effektivt som arbeidsverktøy ved egenøving og som instruktør av medmusikere.
  • Kunne lære ny musikk fra innspillinger
  • Kunne analysere oppbygning og struktur av innlærte musikalske forløp.

Ferdigheter
  • Demonstrere gehørmessig trygghet i øvings- og samspillssituasjoner.

Innhold

Arbeid med å styrke forbindelsen mellom det indre gehøret og det klingende musikalske utrykket på hovedinstrumentet.
  • Innstudering av soloer og låter på gehør, fra jazz-album som regnes som sentrale i jazzhistorisk sammenheng.
  • Samspillsøkter med gehøret som arbeidsverktøy. Studentene bruker gehøret til å lære seg nytt materiale.
  • Det vil bli lagt vekt på å memorere lengre musikalske forløp ved hjelp av gehøret og spille disse på hovedinstrumentet. Det vil også bli lagt vekt på å analysere harmoniske, melodiske og rytmiske strukturer

Forkunnskapskrav

BAM223J Lytting og gehør II, BAM213J Lytting og gehør I
BAM213J Lytting og gehør I, BAM223J Lytting og gehør II

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til LYG-jazzemnene fra første avdeling. Emnet er likevel åpent for alle ¨på Bachelorprogrammet i utøvende musikk, som har fullført og bestått 1. avdeling.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Kombinert utøvende med muntlig eksaminering1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen jf UKs bestemmelser.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesninger, praktiske øvelser og samspillsøkter i grupper.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.02.2020