MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
 • I større grad benytte seg av gehøret som utøvende musiker enn ved avslutning av BAM 223.

Kunnskaper
 • Bruke gehøret effektivt som arbeidsverktøy ved egenøving og som instruktør av medmusikere.
 • Kunne lære ny musikk fra innspillinger
 • Kunne analysere oppbygning og struktur av innlærte musikalske forløp.

Ferdigheter
 • Demonstrere gehørmessig trygghet i øvings- og samspillssituasjoner.
 • Memorere lengre musikalske forløp på ved hjelp av gehørbasert innlæring.
 • Kunne lære bort låter til andre musikere ved hjelp av gehøret

Innhold

 • Arbeid med å styrke forbindelsen mellom det indre gehøret og det klingende musikalske utrykket på hovedinstrumentet.
 • Innstudering av soloer og låter på gehør, fra jazz-album som regnes som sentrale i jazzhistorisk sammenheng.
 • Samspillsøkter med gehøret som arbeidsverktøy. Studentene bruker gehøret til å lære seg nytt materiale og vil få oppgaver som omhandler å overføre denne kunnskapen videre til sine medspillere.
 • Det vil bli lagt vekt på å memorere lengre musikalske forløp ved hjelp av gehøret og spille disse på hovedinstrumentet. Det vil også bli lagt vekt på å analysere harmoniske, melodiske og rytmiske strukturer og sette innlært materiale inn i en jazzhistorisk sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått LYG I-IV. Emnet er likevel åpent for alle ¨på Bachelorprogrammet i utøvende musikk, som har fullført og bestått 1. avdeling.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Kombinert utøvende og muntlig eksaminering1/1 Bestått - Ikke bestått
Kombinert utøvende og muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter.
For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc.tilstedeværelse i undervisningen jf UKs bestemmelser

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Pålagte oppgaver, forprøver og tilstedeværelse i undervisning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Johansen
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Undervisning gis i form av forelesninger, praktiske øvelser og samspillsøkter i grupper.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.02.2020