MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis fjerde studieår knyttes til fordypning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttene er knyttet til den valgte fordypningen.

Innhold

Innholdet i fordypningspraksis vil være forankret i den faglige fordypningen studenten har valgt for sitt studium i dette semester.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 10 dager1/110 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgaver og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.09.2019