MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet gir kunnskap om hvordan mediehusene og produksjonsselskapene fungerer som enkeltpersons foretak eller frilansere, og hvordan studentene selv kan utvikle og finansiere egne prosjekter uavhengig av redaksjoner og medieproduksjonsselskap.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha kunnskap om medieformater og mediemarkedet.
 • Ha kunnskap om utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy for medieinnhold.
 • Ha kunnskap om produksjon av medieinnhold fra et ståsted utenfor de store redaksjonene og medieproduksjonsselskapene.
 • Ha kunnskap om entreprenørskap som uavhengig medieinnholdsprodusent.
 • Ha kunnskap om lovverk og finansieringsmuligheter for produksjon av medieinnhold
 • Ha kunnskaper om journalistiske nettverk og forstå internasjonale muligheter

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne utvikle nytt medieinnhold ved hjelp av utviklingsmetoder og kvalitetssikringsverktøy.
 • Kunne utvikle et redaksjonelt, eller annet medialt prosjekt, fra idé til ferdig produkt.
 • Kunne lage og gjennomføre presentasjon for redaktører, bestillere eller andre mulige finansieringskilder.
 • Kunne sette opp et estimat for egne prosjekter.
 • Kunne anvende gjeldende avtaler og lover for feltet.

  Generell kompetanse

Studenten skal:
 • Ha innsyn i mediemarkedet.
 • Kunne planlegge og gjennomføre større og mindre prosjekter.

Innhold

Innhold
Det blir undervist i utvikling av nytt medieinnhold, i og utenfor, mediehus, redaksjoner og produksjonsselskaper. Det blir også undervist i hva som skal til for å skape egen arbeidsplass og samarbeidsmuligheter med de samme bedriftene, også multinasjonalt.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2
 • BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO201 Undersøkende journalistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Hjemmeeksamen består av et innleveringsprosjekt som også presenteres muntlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgaver
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margareth Pollestad
Faglærer
Lars Nyre , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesinger, praktiske øvinger, seminarer, presentasjoner og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020