MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en teoretisk og "praktisk nær" introduksjon i hotell-ledelse, ledelses-utfordringer og hva som kjennetegner Hotell- og Restaurantnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Tema som inngår er betydningen av konseptutvikling, marked, hotell brands, segmenter/målgrupper, kundeopplevelser, gjestefilosofi, pris-strategi samt trender. I tillegg vektlegges sentrale lov-verk knyttet til bransjen.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs forventes det at studenten har følgende;
Kunnskaper
 • Grunnleggende kunnskap til lov-verket innen hotel/restaurant bransjen. Deriblant Arbeidsmiløloven (AML), Alkehol loven, Trygg Mat (Mattilsynet) samt Hoved og Tariff avtalen, Helse, Miljø og Sikkerhet (brann, førstehjelp, IK Mat etc.)
 • Grunnleggende kunnskap om hvorfor det er viktig å lage/utarbeide gode hotell og restaurant konsepter
 • Grunnleggende kunnskap om hva som er forskjellen mellom produkt og tjeneste - og hva som gjør servicebransjen/hospitality unik.
 • Grunnleggende kunnskap om marked/segment/målgrupper i bransjen. Hvordan man kommuniserer med de ulike målgruppene er også sentralt (f.eks sosiale media).
 • Grunnleggende kunnskap om Revenue Management (pris strategi). Være i stand til å integrere ulike prisstrategier i en helhetlig tenking (Benchmarking, RevPar, ADR etc.).

Ferdigheter
 • Kan anvende det grunnleggende av lovverket i praksis (arbeidsmiljøloven, trygg mat)
 • Kan analysere verdikjeden, både fra gjest og matproduksjon
 • Kan segmentere grupper og definere (velge) målgrupper
 • Kunne arbeide i praksis med nøkkeltall (Revenue Management)

Generell Kompetanse
 • Etter endt kurs forventes det at studenten har generell kompetanse om hotelldrift. Det forventes også at han/hun har fått større innsikt om utfordringer i bransjen og hvilke faktorer som gjør bransjen unik.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer, en med fremføring
En obligatorisk gruppeoppgave med fremføring må være bestått for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Anita Kristiansen Olsen
Emneansvarlig
Annie Haver

Arbeidsformer

 1. Forelesninger
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppediskusjoner
 4. Digitale øvelser (Canvas)
 5. Praktiske øvelser (Gruppeinnleveringer etc.)
 6. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjoner (obligatorisk)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ledelse og drift av hoteller og restauranter (BHO240_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Walker, J.R. (2017). Introduction to hospitality, Pearson Global Edition (7th ed.), ISBN: 9781292157597.

Artikler

Lovdata


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.09.2019